PAT KOMBİNEZONLARI

.

Bu sayfada kötü durumda olduğunuz bir oyunu taşlarınızı feda edip pat kombinezonu yaparak nasıl pat durumuna getirip berabere bitirebileceğinizi göreceğiz.
Önce pat durumuna ait bir örnek

pat durumu

Beyaz Şah çekmediği halde Siyahın gidebileceği bütün kareler Beyaz tarafından kontrol edilmekte olduğu için Siyah hiçbir hamle yapamamaktadır.
Bu durumda oyun pat olmuştur ve berabere bitmiştir.

Pat kombinezonu Örnek 1


Diyagramın altındaki dügmelere basarak veya diagram yanındaki notasyonu tıklayarak pozisyonları hareketlendirebilirsiniz.Aşağıdaki oyunda Siyah oyunu kaybedecekmiş gibi görünmesine rağmen Vezir fedasıyla beraberliği elde ediyor.
Beyaz Veziri almazsa Şf6 oynarsa Siyah Ve6 oynayarak sürekli şah çekecektir. Şah Veziri aldığında pat durumu oluşur.


Pat kombinezonu Örnek 2

Siyahın Kh1 hamlesiyle mat olmaktan kurtulmak için Atını, Kalesini ve Vezirini feda ederek pat konumunu elde etmiştir.
Oyun berabere bitmiştir. Şah Kaleyi almasaydı Kale sürekli şah çekmeyedevam edecekti.Diğer satranç taktikleri