Satrançta Çatal


Bir taşınızla aynı anda birden çok rakip taşı tehdit etme durumuna çatal denir. Rakibinizin taşlarından birini kaybetmeye zorlarsınız.

at çatalı - vezir çatalı
Diyagram 1

Diyagram 1 de 2 çatal vardır: At çatalı ( beynel de denilmektedir. ) At 2 taşı tehdit etmektedir , ya Fil ya da Kaleyi alacaktır. Vezir çatalında ise Vezir At ya da Kaleden birini alacaktır.
piyon çatalı - fil çatalı
Diyagram 2

Diyagram 2 de piyon çatalında piyon hem Kaleyi hem Atı tehdit etmektedir. İkisinden birini alacaktır. Diğer çatalda Fil aynı şekilde çatal atmıştır.


Diğer satranç taktikleri