Satrançta Açmaz


Satranç'ta açmaz durumuna ait 4 örnek:

Mutlak Açmaz
Diyagram 1 - Mutlak Açmaz

Açmazdaki taşın arkasında Şah varsa bu duruma Mutlak açmaz denir. Diyagram 1 Siyah Kalesiyle hamle yaparsa Şahı kaybetme durumuna düşecektir. Bu nedenle Kale hamlesi yapamaz. Kale açmazdadır. Fil Kaleyi alacaktır.
Göreceli Açmaz
Diyagram 2 - Göreceli Açmaz

Göreceli Açmaz örneği: Açmazdaki taşın arkasında Şah dışında başka bir taş varsa bu duruma Göreceli Açmaz denir. Diyagram 2 de Siyah Fil hamlesi yaparsa Kalesini kaybedecektir. Fil göreceli açmazdadır.


at çatalı - vezir çatalı
Diyagram 3 - Kısmi açmaz

.Diyagram 3 : Vezir Kısmi açmazdadır. Kendi hattı boyunca hareket edebilir fakat hattı terk edemez. Kaleyi alabilir. Şah da Veziri alır.
piyon çatalı - fil çatalı
Diyagram 4 - Durumsal açmaz

Diyagram 4 de Siyah Fil Durumsal açmazdadır. Siyah Fil hamlesi yaparsa Beyaz Kale b8 ile Şah çekecek , Şah kaçtıktan sonra siyah Atı alacaktır. Bu nedenle şu anda Siyah Fil hamlesi yapmamalıdır.
Diğer satranç taktikleri