SATRANÇ OYUNLARININ YAZILMASI
( NOTASYON )

Oyunda yapılan hamleleri Cebirsel Sistemi kullanarak yazabilirsiniz. Beyazın solundan sağına ( Siyahın solundan sağına ) doğru sıralanan 8 sıra a,b,c,d,e,f,g,h küçük harfleriyle tanımlanırlar. Beyaz tarafından aşağıdan yukarıya doğru sıralanan yataylar 1,2,3,4,5,6,7,8 diye numaralandırılırlar.

Her karenin ismi sırasını gösteren harf ve yatayını gösteren rakkamın yanyana yazılmasıyla elde edilir. a1 a2, b1, e4 gibi. ( Şekle bakınız ). Bir taşla hamle yapıldığında söz konusu taşın adının ilk harfini karenin isminin önüne eklenir. Bu harf farklı dillerde taşa verilen isme göre değişir. Türkiye'de biz şu harfleri kullanıyoruz: Ş: Şah , V: Vezir, K: Kale, F: Fil, A: At . Piyon için herhangi bir harf sembol olarak kullanılmaz. Örneğin Şg1, Va5 gibi. Piyon için sadece karenin adı kullanılır g3 gibi.


satranç maçlarının yazılması

Şf2 yazdığınızda bu Şah f2 karesine , Vh7 Vezir hareket ettirilmiş demektir. e4 ise piyon e4 karesine hareket ettirilmiş anlamına gelir. Saadece taşın konulduğu karenin adının yazmak yeterlidir.

Rakip taşı aldığımızda x işareti kullanılır. Fxa4 Fil a4 karesindeki taşı almış demektir.

Diğer semboller

0-0 : Kısa rok
0-0-0 : Uzun rok
! : İyi hamle
!! : Çok iyi hamle
? : Kötü hamle
?? : Çok kötü hamle
!? : İlginç hamle
?! : Şüpheli hamle

Örnek:

1. e4 e5 : 1. (hamle numarası) , e4 (Beyazın hamlesi piyon e4 karesine ) , e5 (Siyahın hamlesi piyon e5 karesine)

2. Af3 ( Beyaz At f3 karesine ) Ac6 ( Siyah At c6 karesine gider ).

1.e4 e5 2. Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 A6 5.O-O Fe7 6.Ke1 b5

Satranç kuralları